HVC Inzameling

Screenshot van website http://www.hvcinzameling.nl/ http://www.hvcinzameling.nl/

Opdrachtgever
HVC Groep
Gebruikte modules

HVC inzameling zorgt voor de inzameling, het transporteren en de op- en overslag van (grof) huishoudelijk afval in de regio's: IJmond, Bergen, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Flevoland.

Bewoners van de regio's waar HVC actief is kunnen op de website meer informatie vinden over het inleveren en ophalen van hun afval. Dit kan via een handig gedeelte van de site waar bewoners hun postcode in kunnen vullen om zo de dichtstbijzijnde voorziening te vinden. HVC Inzameling zorgt ook aan plaagdierenbestrijding en beheer van de openbare ruimten. Uiteraard is hier ook informatie over terug te vinden op de website. Als u uw postcode invult geeft de website automatisch voor de verschillende categorieën aan waar u de dichtstbijzijnde voorziening kunt vinden. CQ team is een onderdeel van HVC inzameling, Kingsquare heeft ook werk gedaan voor CQ team.